partnerzy

facebook_page_plugin
 • baner5.png
 • baner2.png
 • baner4.png
 • baner3.png
 • baner1.png

Regulamin odznaki TRInO

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez Mazowiecką KInO PTTK 12 maja 2015 r. (v.3.1 - 2015/05/12)

 

 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK oraz Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w ramach projektu Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację zwanych dalej TRInO oraz 60 rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację ustanawiają odznakę Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację zwaną dalej Odznaką TRInO.
 2. Cele Odznaki TRInO:
  a) zachęcenie społeczeństwa do rekreacyjnego spędzania czasu w różnych formach turystyki kwalifikowanej, w szczególności imprezach na orientację;
  b) prezentacja aspektów turystyczno-krajoznawczych miejscowości;
  c) upowszechnianie turystycznych imprez na orientację;
  d) uczczenie 60 rocznicy pierwszej udokumentowanej mazowieckiej imprezy na orientację (12-13 czerwca 1954 r.).
 3. Odznakę TRInO może zdobywać każdy bez względu na wiek.
 4. Odznaka posiada 7 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny i duży złoty.
 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest udokumentowany udział w dowolnym czasie w imprezach na orientację o charakterze turystyczno-krajoznawczym, turystyczno-rekreacyjnym czy krajoznawczym, w tym również budowa (opracowanie) takich tras, które spełniają warunki stałości i dostępności w następującej liczbie:
  • popularny: 5;
  • brązowy: 20;
  • srebrny: 30 (przynajmniej w 2 województwach);
  • złoty: 50 (przynajmniej w 3 województwach);
  • duży brązowy: 70 (przynajmniej w 4 województwach);
  • duży srebrny: 10(przynajmniej w 5 województwach);
  • duży złoty: 150 (przynajmniej w 6 województwach).
 6. Odznakę TRInO mają prawo weryfikować i przyznawać referaty weryfikacyjne odznaki imprez na orientację.
 7. Odznakę TRInO przyznaje się na podstawie potwierdzeń w książeczce InO i/lub zgłoszeń/dokumentacji przebycia tras zgodnie z opisem i publikowanych na stronie trino.pttk.pl.
 8. Imprezy zaliczone do Odznaki TRInO mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia odznaki InO lub innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.
 9. Referaty Weryfikacyjne wpisują do książeczki InO numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki pieczątką Referatu.
 10. Ewidencję przyznanych Odznak prowadzą Referaty Weryfikacyjne OInO, a dystrybucję RW wymienione poniżej. Lista zdobywców będzie opublikowana na stronie trino.pttk.pl.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Mazowieckiej Komisji InO PTTK.

Warszawa, 1 stycznia 2016 r.

 

Nowy regulamin odznaki TRInO - styczeń 2016 [PDF]

Regulamin odznaki TRInO - 2014-2015 [pdf] - poprzedni

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies