partnerzy

facebook_page_plugin
 • baner1.png
 • baner4.png
 • baner5.png
 • baner2.png
 • baner3.png

Regulamin odznaki TRInO

Obowiązuje od 15 listopada 2021 r. z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzony przez Mazowiecką KInO PTTK 12 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 

 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK oraz Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie w ramach Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwanych dalej TRInO, oraz rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację ustanawiają odznakę Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwaną Odznaką TRInO.
 2. Cele Odznaki TRInO:
  1. zachęcenie społeczeństwa do rekreacyjnego spędzania czasu w różnych formach turystyki kwalifikowanej, w szczególności imprezach na orientację;
  2. prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych miejscowości;
  3. upowszechnianie krajoznawczych i turystycznych imprez na orientację;
  4. uczczenie 60 rocznicy pierwszej udokumentowanej mazowieckiej imprezy na orientację.
 3. Odznakę TRInO może zdobywać każdy bez względu na wiek.
 4. Odznaka TRInO ma następujące stopnie
  1. podstawowe: popularny, brązowy, srebrny, złoty;
  2. duże: duży brązowy, duży srebrny, duży złoty;
  3. za wytrwałość: I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia i V stopnia.
 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest udokumentowane przebycie w dowolnym czasie tras Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, opublikowanych na stronie trino.pttk.pl. Do udziału w TRInO zalicza się również opracowanie takich tras, które zostaną zaakceptowane i opublikowane na stronie TRInO oraz spełniają warunki stałości i dostępności:
  • stałość trasy oznacza, że punktami kontrolnymi są obiekty stałe, np. turystyczne, przyrodnicze, sakralne i inne;
  • dostępność trasy oznacza, że jej przebycie jest możliwe praktycznie w dowolnym czasie i wszystkie punkty kontrolne są dostępne. Wyjątkowo ze względu na atrakcyjność czy wartość krajoznawczą lub inną dopuszcza się obiekty z dostępem czasowym, co należy zaznaczyć.
 6. Potwierdzeniem przebycia trasy TRInO jest zgłoszenie, zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez autora trasy, dostarczone poprzez formularz ze strony TRInO lub pocztą elektroniczną. Po zweryfikowaniu poprawności odpowiedzi zgłaszający jest wpisywany na listę uczestników na stronie trino.pttk.pl.
 7. Odznakę TRInO przyznaje się na podstawie ewidencji przebytych/zbudowanych tras TRInO dostarczonej przez uczestnika. Ewidencja tras zawierająca: datę przebycia, numer i nazwę (miejsce) trasy, może być prowadzona w książeczce InO lub w innej postaci, w tym elektronicznej, i powinna odpowiadać zgłoszeniom opublikowanym na liście uczestników.
 8. Jedna trasa TRInO może być zaliczona tylko jednokrotnie w całym cyklu odznak TRInO, z wyjątkiem tras specjalnych, które można przebyć więcej razy w różnych miejscach.
 9. Odznakę TRInO, w stopniach wymienionych w pkt. 4, przyznaje się za przebycie następującej liczby tras:

  Stopień odznaki TRInO

  Liczba tras

  Dodatkowe warunki

  Stopnie podstawowe

  popularny

  5

   

  brązowy

  20

   

  srebrny

  30

  co najmniej w 2 województwach lub krajach

  złoty

  50

  co najmniej w 3 województwach lub krajach

  Stopnie duże

  duży brązowy

  70

  co najmniej w 4 województwach lub krajach

  duży srebrny

  100

  co najmniej w 5 województwach lub krajach

  duży złoty

  150

  co najmniej w 6 województwach lub krajach

  Za wytrwałość

  I stopnia

  100

  w tym opracowanie co najmniej 10 tras TRInO (zalecane)

  II stopnia

  150

  w tym opracowanie co najmniej 15 tras TRInO (zalecane)

  III stopnia

  200

  w tym opracowanie co najmniej 20 tras TRInO (zalecane)

  IV stopnia

  250

  w tym opracowanie co najmniej 25 tras TRInO (zalecane)

  V stopnia

  300

  w tym opracowanie co najmniej 30 tras TRInO (zalecane)

 10. Odznakę TRInO mają prawo weryfikować i nadawać referaty weryfikacyjne Odznaki Imprez na Orientację (Odznaki InO).
 11. Imprezy zaliczone do Odznaki TRInO mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia Odznaki InO lub innych odznak zgodnie z ich regulaminami.
 12. Referat weryfikacyjny potwierdza przyznanie Odznaki TRInO w danym stopniu poprzez nadanie numeru weryfikacji z datą jej przyznania.
 13. Ewidencję i dystrybucję Odznak TRInO prowadzą referaty weryfikacyjne Odznaki InO. Lista zdobywców Odznaki TRInO jest publikowana na stronie trino.pttk.pl (po dostarczeniu danych przez referaty weryfikacyjne).
 14. Autorem regulaminu oraz wzorów graficznych poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest Dariusz Walczyna.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Turystyczno-Rekreacyjnych InO.

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

 

Nowy regulamin odznaki TRInO - listopad 2021 [PDF]

Regulamin odznaki TRInO - styczeń 2016 [PDF] - wersja nr 2

Regulamin odznaki TRInO - 2014-2015 [pdf] - wersja nr 1

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies